• #TwojedaneTwojasprawa

     W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizowany będzie projekt "Twoje dane - Twoja sprawa". Koordynatorem projektu w szkole jest pan Paweł Aniszewski.

     "Twoje dane - Twoja sprawa" to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

     Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

     Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

     • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
     • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
     • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
     • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
     • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
     • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
     • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

     Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. 

     Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

      

     O korzyściach z udziału w projekcie dla uczniów, nauczycieli i dla szkoły przeczytasz w ulotce - Ulotka_dwustronna_TDTS_(1).pdf

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych