• WYJĄTKOWY PATRON

   • Od września 2005 roku Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim z dumą nosiło zaszczytne imię Papieża Polaka. 1 września 2017 roku gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3, ale imię pozostało bez zmian – nadal jesteśmy “papieską” szkołą.

    Jan Paweł II to pierwszy od 1523 roku papież – nie Włoch. Urodził się 18 maja 1920 roku w podkrakowskich Wadowicach. Zanim został papieżem nazywał się Karol Wojtyła. Jego ojciec był oficerem, matka zaś, która zmarła, gdy miał 9 lat – nauczycielką. “Lolek” – jak go nazywano, dobrze się uczył, uprawiał sporty, najchętniej piłkę nożną i jazdę na nartach, interesował się teatrem. W roku śmierci jego ojca – 1941, Polska znajdowała się pod okupacją niemiecką, a jej ziemie wschodnie zaanektował Związek Radziecki.

    W czasie II wojny światowej Karol Wojtyła, który przerwał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował jako robotnik w zakładach chemicznych i kamieniołomach. Początkowo pragnął zostać aktorem, był współzałożycielem Teatru Rapsodycznego, później bardziej zainteresowało go pisanie sztuk teatralnych, których powstało sześć. Wkrótce jednak przekonał się, że nie to jest jego właściwym powołaniem i w 1943 roku postanowił podjąć tajne studia teologiczne w Krakowie. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. Tego samego roku młody ksiądz wyjechał do Rzymu, by kontynuować naukę. Po powrocie pracował w parafii Niegowić, a potem u św. Floriana w Krakowie. Są to czasy jego podróży i wycieczek z młodymi ludźmi po Polsce.

    W 1964 r. został arcybiskupem Krakowa, a trzy lata później – kardynałem. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II i publikował swoje prace naukowe. Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku świat przyjął z zaskoczeniem. 58-letniego Wojtyłę wybrano między innymi dlatego, że Watykan potrzebował papieża silnego i stosunkowo młodego.

    Jan Paweł II w czasie swojego urzędowania na stolicy Piotrowej stał się wielkim autorytetem nie tylko w kręgach katolickich. Dzięki jego podróżom widziało go bezpośrednio znacznie więcej ludzi niż któregokolwiek innego papieża w dziejach kościoła. Prowadził politykę otwartości i tolerancji dla innych wyznań oraz cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży. Nie bez znaczenia są jego dokonania w dziedzinie polityki – przyczynił się do obalenia komunizmu, upadku żelaznej kurtyny i końca zimnej wojny. Za swego pontyfikatu beatyfikował 1300 członków swego Kościoła, kanonizował prawie 500. Odbył przeszło 100 podróży zagranicznych. Jest autorem 14 encyklik, a jego niezliczone kazania i zbiory dokumentów składają się w sumie na przeszło 150 tomów. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Już za życia mówiono, że będzie święty. Już za życia nazywano go Janem Pawłem Wielkim. 1 maja 2011 roku następca Polaka – papieża Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II, a 27 kwietnia 2014 roku został przez papieża Franciszka ogłoszony ŚWIĘTYM.

    Nadanie naszej Szkole zaszczytnego imienia Jana Pawła II to dla nas wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do systematycznej pracy, by każdego dnia godnie reprezentować imię Papieża – Polaka, by kierować się Jego życiem i nauką w wypełnianiu najważniejszej misji szkoły, czyli wychowywaniu Dobrego Człowieka. Dlatego też hasło naszej szkoły brzmi:

    WYMAGAMY OD SIEBIE!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2
    05-300 Mińsk Mazowiecki
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych