• OBIADY

    • Obiady w naszej szkole przygotowywane są na miejscu, w nowocześnie wyposażonej szkolnej kuchni przez profesjonalny zespół kucharzy i pomocy kuchennych. Sprawami związanymi z obiadami zajmuje się w szkole pani intendentka.

     Intendent pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.30.

     KONTAKT z p. INTENDENTKĄ - tel. 25 7589547 w. 14 lub e-mail: obiady@sp3mm.pl

     ZGŁOSZENIA NA OBIADY

     Aby zgłosić dziecko na obiad, należy wypełnić i dostarczyć do pani intendentki kartę zgłoszenia:

     KARTA_ZGLOSZENIA_NA_OBIADY_2023.pdf

     Dziecko będzie mogło korzystać z obiadów po czterech dniach od dostarczenia karty zgłoszenia do pani intendentki.

     KORZYSTANIE Z OBIADÓW

     Obiady wydawane są codziennie w czasie długich przerw 'obiadowych":

     dla kl. 1-3 - g. 11.25-11.45 oraz 13.25-13.45

     dla kl. 4-8 - g. 12.20-12.40 oraz 14.20-14.40

     Obiady wydawane są  wyłącznie na podstawie ważnej karty obiadowej! 

     PRZERWY OBIADOWEprzerwy_obiadowe_2023-2024.pdf

     OPŁATY ZA OBIADY

     Od 1 stycznia 2024r. jeden obiad kosztuje 6 zł (dla kl. 1-7), a całodzienna stawka żywieniowa dla "zerówek" - 11 zł.

     Opłat za obiady dokonuje się do 8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informacje o opłatach za żywienie będą przekazywane na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (uwzględniając zgłoszone nieobecności). Prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka widnieje na pasku, który dziecko otrzymuje na początku miesiąca. 

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
     ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
     NUMER KONTA - 42 9226 0005 0024 4617 2000 0010

     Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek: wyżywienie za miesiąc…..

     ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

     Informacje dotyczące nieobecności zgłaszać należy do intendenta szkoły telefonicznie (nr tel. 25 758 95 47 wew.14 ) lub na adres e-mail obiady@sp3mm.pl do godz.8.30 tego samego dnia, natomiast wszystkie nieobecności planowane przynajmniej 3 dni wcześniej do godziny 11.00. Istnieje również możliwość zgłoszenia nieobecności do sekretariatu szkoły 25 758 95 47 wew. 11 ( w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma intendenta w danym dniu). Zgłaszający jest zobowiązany podać imię i nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz ilość dni nieobecności.

     WYKAZ ALERGENÓWWYKAZ_ALERGENOW.pdf

     REZYGNACJA z OBIADÓWrezygnacja_z_obiadow.pdf

     ZWROT NADPŁATYzwrot_nadplaty_2023.pdf 

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych