• RADA RODZICÓW

    PREZYDIUM RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 2023/24:

    Przewodnicząca  p. Karolina Mysiorska

    Z-ca przewodniczącej p. Joanna Sikorska-Łoboda

    Skarbnik p. Beata Lazarowicz

    Członek p. Aleksandra Kaczmarek

    Członek p. Aneta Wójcik

     

    SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

    Informujemy, że na bieżący rok szkolny ustalono sugerowaną składkę roczną w wysokości 100 zł.

    W zależności od Państwa możliwości finansowych, wpłat można dokonać:
    – jednorazowo lub w dwóch ratach,
    – przelewem na konto Rady Rodziców: ***21 9226 0005 0024 5430 2000 0010 *** (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa),
    – gotówką u Skarbnika Rady Rodziców oraz skarbników trójek klasowych.

    Wpłaty na fundusz Rady Rodziców przeznaczane są na wspieranie i podnoszenie jakości wszystkich imprez szkolnych, działalności sportowej, kółek zainteresowań, Samorządu Uczniowskiego, imprez okolicznościowych i działań mających na celu uprzyjemnienie czasu Naszych Dzieci w szkole.
     

     

    KONTAKT z RADĄ RODZICÓW - e-mail: rada.rodzicow@sp3mm.pl

    Prosimy o kierowanie na ten adres wszystkich pomysłów mających na celu podniesienie komfortu czasu dzieci w szkole i usprawnienie pracy Rady Rodziców.

     

    DECYZJA RADY RODZICÓW W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW

    Rada Rodziców SP3 informuje, że w roku szkolnym 2023/24 nie zostanie podpisana przez Szkołę żadna polisa grupowa na ubezpieczenie NNW dzieci.

    Rodzice zainteresowani zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla swojego dziecka powinni uczynić to we własnym zakresie. Rada Rodziców prosi, aby przed zawarciem ubezpieczenia dla dzieci zapoznali się Państwo z ogólnymi warunkami do ofert, które Państwo otrzymają od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych.  Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe kwestie:
    – termin na zgłoszenie zdarzenia – czasami firmy uzależniają wypłatę i wysokość świadczenia od zachowania terminu zgłoszenia o zdarzeniu,
    – wyłączenia zdarzeń, za które nie otrzymają Państwo świadczenia – np.: jazda rowerem po rampach, jazda quadami itp., czyli tzw, sporty wysokiego ryzyka.
    Wybierając ofertę ubezpieczeniową nie sugerujcie się Państwo ceną, a zakresem odpowiedzialności – dobra polisa powinna chronić 24 h/dobę w szkole, domu, na zajęciach pozaszkolnych, zawodach itp. Mamy nadzieję, że dokonają Państwo wyboru zgodnego z Waszymi potrzebami.

     

    REGULAMIN RADY RODZICÓWRegulamin_Rady_Rodzicow.pdf

    SPRAWOZDANIE - za rok 2022/2023 

     

    Czekamy na Państwa nowe pomysły, propozycje i sugestie dotyczące wsparcia Naszych Dzieci.

    Rada Rodziców

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
   • (+48) 25 758 95 47
   • ul. Budowlana 2
    05-300 Mińsk Mazowiecki
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych