RODO

Featured

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim informuje, że podjęła działania związane z wdrożeniem przepisów i zasad zawartych w unijnym rozporządzeniu RODO – dotyczącym udostępniania, pobierania i przetwarzania  danych osobowych. Informujemy, że z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować w następujący sposób: 1. listownie: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Powstańców Styczniowych, Siennicka 17, 05-300 Mińsk Mazowiecki; 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sp4mm.edu.pl lub 3. telefonicznie: (25) 758 56 11 wew. 212.

Uwaga! Konkurs na EKO-KARTKĘ

Zapraszamy do udziału w konkursie na eko kartkę bożonarodzeniową Miasta Mińsk Mazowiecki  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w naszym mieście, a prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – kl. 1-4 i kl. 5-8. W każdej kategorii wiekowej szkoła może wytypować do udziału w etapie miejskim po pięć prac. Prace w formacie A4 o tematyce bożonarodzeniowej, wykonane z surowców wtórnych lub innych materiałów wykorzystywanych powtórnie należy dostarczyć do pani Katarzyny Milewskiej najpóźniej do dnia 12 listopada. Zachęcamy do udziału w konkursie. Szczegółowy regulamin konkursu – poniżej:

Konkurs_kartka świąteczna_ 2019_regulamin-1

Koło na warsztacie w klasie 2c

Skoro ‘Koło na warsztacie’ to w ruch poszła wiertarka. Uczniowie klasy 2c mieli szansę po raz pierwszy wprawić w obroty wiertło. Praca była niełatwa, bo należało w pierwszej kolejności zaprojektować kasztanowo-korkowego ludka, który miał za zadanie symbolizować jeden z 4 żywiołów. Podczas dobrej zabawy udało się wykonać zadanie! Brawo dla wszystkich za kreatywność i odwagę!

Przyrodomaniacy na start!

W poniedziałek (21.10) rozpoczynamy tydzień przedmiotów przyrodniczych. Na dwóch długich przerwach na górnym korytarzu będą odbywały się różnorodne konkursy dla klas 7 i 8. W poniedziałek króluje fizyka, w środę – geografia, w czwartek – biologia, a w piątek – chemia. Klasy siódme zapraszamy o godz. 11:25, a klasy ósme o 12:30. W tych dniach na oknach górnego korytarza będą również pojawiały się zadania do rozwiązania, czyli „okna na przyrodę”. Ogłaszamy także konkurs na najciekawszą pomoc dydaktyczną z przedmiotów przyrodniczych. Bądźcie z nami w tym tygodniu! Do wspólnej zabawy wszystkich przyrodomaniaków zapraszają nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

Zebranie Rady Rodziców

W dniu 21 października 2019 roku o godzinie 17.30 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim odbędzie się zebranie Rady Rodziców z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców.
 4. Omówienie przez Dyrekcję planu finansowego Szkoły na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Szkoły na rok 2020.
 6. Omówienie harmonogramu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
 7. Omówienie rocznego preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 przygotowanego przez Prezydium Rady.
 8. Informacja o wysokości dotychczas zgromadzonych środków z akcji „Cegiełka na zakup nowego Sztandaru dla Szkoły”.
 9. Omówienie i zatwierdzenie nowego Regulaminu Rady Rodziców.
 10. Dyskusja na temat formy organizacji Balu karnawałowego oraz Dnia Dziecka w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

Monika Lubańska Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Pasowanie na zerówkowicza

17 października miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla naszych oddziałów przedszkolnych. Tego dnia każdy maluch został pasowany na zerówkowicza.
Uroczystość rozpoczęła się pięknymi występami artystycznymi. Nie zabrakło pokazów tanecznych, śpiewu oraz gry na instrumentach.
Każdy w skupieniu prezentował swoje talenty.
Po części artystycznej Pan Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki odczytał uroczyste ślubowanie po czym pasował każdego przedszkolaka na zerówkowicza, natomiast Pani Dyrektor Urszula Ćwiek wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy.

MAZOWIECKIE KRAJOBRAZY – konkurs

Zapraszamy do udziału w szkolnym etapie konkursu MAZOWIECKIE KRAJOBRAZY, którego celem jest popularyzacja walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych, zabytkowych, turystycznych i estetycznych Mazowsza.

Uczestnicy konkursu przygotowują następujące prace:

a) uczniowie kl. 1-3 – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A2 lub A3, praca dwuwymiarowa (płaska), samodzielna;

b) uczniowie kl. 7-8 – wiersz dotyczący tematyki konkursu na papierze formatu A4;

Prace należy składać do szkolnej biblioteki najpóźniej do 25 października. Szkolna Komisja konkursowa wybierze jeden plakat i jeden wiersz, które wezmą udział w  kolejnym etapie konkursu. Zachęcamy do twórczej aktywności. Nagrody czekają.

Święto Patrona Szkoły

16 października jest ważnym dniem w naszej szkole, ponieważ wtedy obchodzimy Święto Patrona. Uroczyste przedstawienie ukazujące życie Karola Wojtyły i Jego drogę do świętości przygotowali uczniowie klas: 3a, 3b przy wsparciu klasy 8a. Obecni na apelu uczniowie, nauczyciele oraz licznie przybyli rodzice mogli podziwiać niezwykle dopracowaną scenografię, stroje aktorów dostosowane do epoki i odgrywanych ról oraz bardzo dobrze przygotowanych uczniów. Na scenie była zarówno świetna gra aktorska,  jak i elementy dramy, taniec oraz śpiew. Na koniec głos zabrała pani wicedyrektor Urszula Ćwiek, która podziękowała za przygotowanie uroczystości uczniom oraz paniom nauczycielkom: Izabelli Kożuchowskiej, Iwonie Szulawskiej, Iwonie Reszelskiej-Maćkowiak i Agnieszce Nowak.

Orkiestra Dni Naszych

Najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedził zespół Mała Orkiestra Dni Naszych. „Edukacja przez zabawę, uśmiech i muzykę” – to motto towarzyszy zespołowi od wielu lat o czym mogły przekonać się dzieci. Koncert był nie tylko zabawą, ale również profilaktyką zgodną z Narodowym Planem Działań na Rzecz Dzieci (zdrowy tryb życia i zwiększanie jakości edukacji poprzez poznawanie świata).

Serdecznie dziękujemy i czekamy na ponowną wizytę w naszej szkole!

OSTATNI DZIEŃ GŁOSOWANIA – mobilizacja!

Dziś jest ostatni dzień głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Prosimy o mobilizację i oddawanie głosów na rozbudowę placu zabaw przy naszej szkole. Głosować można tylko raz w imieniu własnym lub swojego dziecka do dnia 15 października 2019 r. elektronicznie https://minskmaz.budzet-obywatelski.org/ lub na karcie głosowania dostępnej w szkole (szatnia, sekretariat) i w urzędzie miasta. Brane pod uwagę są tylko głosy mieszkańców miasta. Mamy silną konkurencję. Każdy głos na wagę złota. ODDAJ GŁOS NA UŚMIECH DZIECKA!

Wycieczka do doliny bobrów

W środę 9 października grupy 0A i 0B wzięły udział w wycieczce do Gospodarstwa Agroturystycznego “Dolina Bobrów” w Wólce Dłużewskiej. Uczniowie aktywnie wzięli udział w warsztatach dotyczących przygotowania placków ziemniaczanych. Wspólnie przygotowane placki mogli potem skosztować. W ramach wycieczki dowiedzieli się, jak wygląda proces kiszenia kapusty, w którym chętnie uczestniczyli. Każdy uczeń wziął udział w zabawie „Smaczki – zgadywaczki”, w której to zadaniem uczniów było poznać (z zasłoniętymi oczami), jaki owoc bądź warzywo właśnie jedzą. W ramach wycieczki odbyły się również aktywności na świeżym powietrzu, np. bieg slalomem z szyszkami czy skakanie w workach oraz zabawy na placu zabaw. Na koniec uczniowie zjedli pyszne kiełbaski z grilla.

XII Integracyjne Igrzyska Sportowe

1 października 2019 r nasza szkoła we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowała XII Integracyjne Igrzyska Sportowe. Tegorocznymi uczestnikami byli uczniowie klas 1-3 z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 6,  Szkoły Podstawowej ze Starogrodu, Zespołu Szkół z Ignacowa oraz uczniowie naszej szkoły  z klas integracyjnych: Ia, Ib, IIc i IIIa. Otwarcia igrzysk dokonali zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Mińskiego p. Witold Kikolski, radna Rady Miasta p. Eliza Bujalska oraz dyrektor MOSIR-u p. Robert Smuga. Następnie młodzi olimpijczycy przemaszerowali drużynami przy dźwiękach hymnu olimpijskiego, niosąc na czele flagę z pięcioma kołami. Mali sportowcy z wielkim entuzjazmem przystąpili do zabawy, a swoje umiejętności  mogli sprawdzić w siedmiu nietypowych konkurencjach tj.: slalomie z piłeczką pingpongową na łyżce, łowieniu piłek w basenie, rzucaniu do celu frisbee, turlaniu „kuli ziemskiej” kijami do unihokeja. Godny podziwu był również doping drużyn. Jak się okazało, konkurencje sportowe to fraszka dla młodych uczestników. Po zakończonych zmaganiach, pełni werwy, włączyli się w ćwiczenia taneczne prowadzone przez p. Aldonę Szewczyk, a następnie z apetytem spałaszowali pieczone kiełbaski i ciasto. Podsumowania Integracyjnych Igrzysk Sportowych dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 p. Grzegorz  Wyszogrodzki oraz dyrektor MOSIR-u p. Robert Smuga, wręczając wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale.

 

Zakodowana ortografia w 3a

Uczniowie z klasy 3 A biorą  aktywny udział w Tygodniu Kodowania –  Code Week. We wtorek pracowali z wirtualną matą edukacyjną i tworzyli za pomocą kodów trasę według podanych warunków. Musieli zakodować drogę, aby zebrać na macie wszystkie warzywa okopowe. Po pracy przy tablicy multimedialnej, uczniowie kodowali na dywanie, gdzie mieli trudne zadanie ortograficzne: wyszukanie wyrazów z „rz” i zakodowanie trasy spełniającej podany warunek. Przy zabawie i rozwijaniu logicznego myślenia uczniowie utrwalali poprawne pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi oraz poznane wiadomości o świecie roślin.

Warsztaty w grupie 0a

W piątek 4 października pani Katarzyna Golędziowska z firmy Med-El przeprowadziła dla grupy 0A warsztaty z cyklu Akademia Małego Człowieka. Warsztaty poświęcone były funkcjonowaniu słuchu i działaniu procesów mowy u dzieci z implantami ślimakowymi. Uczniowie mogli poznać budowę narządu słuchu,a także w jaki sposób należy o niego dbać. Mogli z bliska obejrzeć zaawansowane urządzenie elektroniczne- implant ślimakowy, który pozwala osobom niesłyszącym normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Wizyta straży miejskiej w zeróweczkach

8 października  naszą szkołę i grupy 0A i 0B odwiedzili przedstawiciele Straży Miejskiej. Goście przybliżyli uczniom ciężką pracę Straży Miejskiej – umożliwili obejrzenie munduru, czapki oraz przedmiotów, które używają podczas pełnienia obowiązków: pałki, kajdanek, radia. Strażnicy z ogromną przyjemnością i z wielkim zaangażowaniem opowiadali o swojej pracy,  wyjaśnili dzieciom na czym polega różnica między strażnikiem miejskim, a policjantem. Wskazali również numer alarmowy do Straży Miejskiej: 986. Pokazali z bliska samochód, który patroluje miejskie ulice. Na koniec wizyty każde dziecko dostało słodki upominek w postaci „monety mińskiej”.

Serdecznie dziękujemy Straży Miejskiej z Mińska Mazowieckiego za tak interesujące i miłe spotkanie.

Code Week u najmłodszych

Kodowanie na dywanie – to zajęcia kierowane do uczniów klas młodszych naszej szkoły. Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca. Zabawy logiczne służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku,  do tworzenia kodów,  kubeczkowe zabawy na macie. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania.
Oto kilka zdjęć z ostatnich zajęć 🙂